[Vietsub + Engsub + Kara] Girls' Generation / SNSD - You Think

Trans : Tồ
Time : Yun NiKi
 Edit | Encode : Choony

Download

Fshare Google Drive

Xem Online Youtube


1 comments:

Nặc danh
12:37 21 tháng 8, 2015

Because I'm The Best (HyunA ft. IIhoon BTOB)

Reply

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item