[Vietsub + Engsub + Kara] Girls' Generation / SNSD (소녀시대) - Lion Heart {BUGS HD}

Trans : Tồ
Time : Rainy Ngố
 Edit | Encode : Choony

Download

Fshare Google Drive

Xem Online Youtube


10 comments

Nặc danh
18:06 9 tháng 9, 2015

Dumb Dumb (Red Velvet)

Reply
Nặc danh
13:54 22 tháng 9, 2015

Um Oh Ah Yeh (MAMAMOO)

Reply
Nặc danh
22:31 7 tháng 10, 2015

I (Taeyeon)

Reply
Nặc danh
00:13 8 tháng 10, 2015

Mind Your Own Business (Ailee)

Reply
Nặc danh
22:50 22 tháng 10, 2015

Oh Boy! (AOA)

Reply
Nặc danh
18:40 21 tháng 11, 2015

HOT PINK - EXID

Reply
Nặc danh
20:52 4 tháng 12, 2015

Dear Santa (TTS/SNSD)

Reply
Nặc danh
13:40 26 tháng 1, 2016

Hai bài Love&Girls và bài Galaxy Supernova của SNSD ngày 29/12/2013 không lấy link download được sub ơi, bạn kiểm tra lại hộ mình với*^_^*

Reply
Nặc danh
12:29 20 tháng 6, 2016

Cho mình xin link download của bài alone sistar với

Reply
15:30 12 tháng 4, 2017

https://drive.google.com/file/d/0Bzc56weD3AZ7aVVrZVp4RW9ETzA/view?usp=sharing

Reply

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item