[Vietsub + Engsub + Kara] Girl's Day - DarlingTrans : Thảo Nai
Edit : Sky
Time : MST1 Team
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item