[Vietsub + Engsub + Kara] HyunA - Red

Trans : Thảo Nai
Edit : Tồ
Time : Rainy Ngố
Encode : Choony

Download


Xem Online 

Google Drive

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item