[Vietsub + Engsub + Kara] T-ARA's Jiyeon - Never Ever (1Min 1Sec)

Trans : Minhye
Edit : Tồ
Time : Rainy Ngố
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item