[Vietsub + Engsub + Kara] Orange Caramel - Abing Abing

Trans : Cơm
Edit : Sky
Time : Rainy Ngố
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item