[Vietsub + Engsub + Kara] SPEED - Zombie Party

Trans : Cơm Dino
Time : Blingjing_sunmin
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item