[Vietsub + Engsub + Kara] 4Minute - Whatcha Doin' Today

Trans : Cơm Dino + Lean Kull
Time Rainy Ngố
Edit : Sky + Choony
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item