[Vietsub + Engsub + Kara] Teen Top - I'm Sorry {MELON HD}

Trans : Minhye
Time : Rainy Ngố
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item