[Vietsub + Engsub + Kara] Crayon Pop - Uh-ee

Trans : Cơm Dino
Time : Rainy Ngố
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item