[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] B1A4 - What's Happening?

Trans : Junnie Kay
Time : MinhAnh Hae
Edit : T
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item