[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] Teen Top - Miss Right

Trans : Xu Xu
Edit : Sky
Time | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item