[Vietsub + Kara] U-KISS - Stop Girl (Color Version) {FullHD}

Trans : Tồ
Time : Mini Kim
Edit | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item