[Vietsub + Engsub + Kara] T-ARA & Chopsticks Brothers - Little Apple

Trans : Rùa
Time : Rainy Ngố
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item