[Vietsub + Engsub + Kara] Teen Top - Missing

Trans : Xu Xu
Edit : Tồ
Time : Jennifer
 Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item