[Vietsub + Engsub + Kara] Ailee - Don't Touch Me

Trans : Xu Xu
Edit : Sky
Time : Rainy Ngố
 Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item