[Vietsub + Engsub + Kara] BTS - Danger

Trans : Tồ
Edit : Jennifer
Time : SUGA VN & Ngô Anh
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item