[Vietsub + Engsub + Kara] SPEED - Why I'm Not

Trans : Cơm Dino
Time Rainy Ngố
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item