[Vietsub + Engsub + Kara] S.M. The Ballad Vol 2 (Taeyeon & Jonghyun) - Breath (Korean Ver.)

Trans : Cơm Dino
Time Rainy Ngố
Edit : Tồ + Sky
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item