[Vietsub + Engsub + Kara] THE SEEYA & Son Ho-jun - More & More (Starring T-Ara Jiyeon)

Trans : Tồ
Time Rainy Ng 
Edit : Sky
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item