[Vietsub + Engsub + Kara] Rainbow Blaxx - Cha Cha

Trans : Cơm Dino
Time Rainy Ng 
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item