[Vietsub + Engsub + Kara] Hyolyn/ Hyorin - Lonely

Trans : Sky
 Edit : Tồ
Time : Rainy Ngố
Encode : Choony

Download

MF

Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item