[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] EXO - Growl (Chinese Ver.)

Trans : Tồ
Time : Lưu
Edit : bonnie_luhan
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item