[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] BEAST/ B2ST - Shadow

Trans : bonnie_luhan
Time : Blingjing_sunmin
Edit : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item