[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] MBLAQ - Smoky Girl

Trans : Tồ
Time : MinhAnh Hae
Edit Sky
Encode : Choony

Download

Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item