[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] Juniel - Pretty Boy

Trans : Sky
Time : AndyQuoc
Edit  : Tồ
Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item