[Vietsub + Engsub + Kara][Hot MV] C-CLOWN - Shaking Heart {Starring Girl's Day Hyeri}


Trans : galazy
Time : Jennifer
Edit | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item