[Vietsub + Engsub + Kara] B.A.P - Rain Sound

Trans : Sky - Xu Xu
Time : MinhAnhHae
 Edit | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item