[Vietsub + Kara] BoA - The Shadow {Update MELON HD - No Ads}

* MELON Ver. Edit | Time : Yun NiKi
Trans | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube 


MELON HD - No Ads1 comments:

08:42 19 tháng 8, 2012

Biết ngay sẽ có MV The Shadow mà =))
Thank bạn đã làm sub nhé =D

Reply

Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item