[Vietsub + Kara][HOT MV] F(x) - Electric Shock {MELON HD Ver. - No Ads}


* MELON HD (No Ads - High Quaily)

Time  Kara : Yun NiKi
Trans | Edit | Encode : Choony

Download


Xem Online Youtube


Đăng nhận xét

Music Video == Vietsub + Kara Welcome Everyone !!!

It's free
item